METODENS GRUNDARE
BERT HELLINGER

Om Bert Hellinger, metodens grundare

Familjekonstellationer är en metod utvecklad av den tyske terapeuten Bert Herllinger. Hellinger arbetade under 1950 – och 60 – talet i Kwazulu Natal, Sydafrika som präst, lärare och rektor vid en katolsk mission. Under sina 16 år i Sydafrika kom Hellinger i kontakt med Zulukulturen, deras traditioner och synsätt att se på livet. Han såg och upplevde hur de bearbetade och hanterade trauman och livets stora händelser. När Hellinger vidareutbildade sig till terapeut under 1970-talet i Europa tog han med sig detta synsätt och erfarenheterna från tiden i Sydafrika och utvecklade metoden Familjekonstellationer. 

In i det sista var Bert Hellinger aktiv inom sin konstellationsskola Hellinger School. Han gick bort i september 2019, 94 år gammal.

“There is a crack in everything. That’s how the light gets in."

Leonard Cohen