HUR ARBETAR JAG MED FAMILJEKONSTELLATIONER?

_A7A3813_crop

Hur går mina konstellationer till?

Oavsett typ av konstellation, t ex familjekonstellation, parkonstellation eller företagskonstellation förbokar klienten sin plats hos mig. Klienten är huvudpersonen och det är hens situation konstellationen handlar om. Arbetet sker i grupp som jag ombesörjer, att det finns deltagare/representanter på plats. Klienten behöver ha upplevt arbete med mig tidigare, det vill säga varit med som deltagare i en konstellation eller workshop. Detta för att känna trygghet såväl rent praktiskt som emotionellt.

Så här går en konstellation till

Vi öppnar upp konstellationen med att landa i rummet och en introduktion av metoden.
Inledningen skapar lugn trygg atmosfär och förbereder det som ska bearbetas under konstellationen.

Klienten får sedan utrymme att beskriva sin situation eller problem som är orsaken till varför hen vill sätta upp en konstellation.

Vi ger plats för klientens familjehistoria. Det handlar om fakta över specifikt starka livshändelser bakåt i familjeträdet. Det kan vara sjukdom, krig, adoption, oförrätter, dödsfall eller andra trauman. Informationen från familjens historia ger underlag och bränsle till konstellationen. I vissa familjer finns det ingen eller ringa uttalad fakta, då får vi respektera det och ta det där ifrån.

Konstellationen kan börja och jag guidar arbetet från början till slut.

Tre principer guidar arbetet: ordning, tillhörighet och balans.

Vi väljer representanter (se stycket nedan) från deltagarna utifrån konstellationens innehåll och klientens historia. Jag arbetar med det ”vetande fältet” som uppstår utifrån informationen och när representanterna är i fältet. I ”vetande fältet” uppstår förnimmelser i kroppen på representanterna och det kan komma olika känslor. Allt detta som representanterna upplever och känner tillhör klienten, hens familj och konstellationen.

Varje klient och konstellation är unik och får rikligt med tid, upp till tre timmar. Tid krävs för att inte bara intellektet ska uppfatta vad som händer, utan även tillåta att upplevelsen integreras fysiskt och känslomässigt. I en konstellation kan spänningar och låsningar släppa, vi känner ofta en avslappning i kroppen och nervsystemet en inre tillit och frid kan expandera.

“There is a crack in everything. That’s how the light gets in."

Leonard Cohen