OM JENNIFER WALLENTIN

Jennifer%20W_600_Web

Under sista året på min utbildning på Lärarhögskolan i Stockholm, med tre små barn hemma, gick jag in i något av en personlig kris. I och med mina egna barn väcktes många frågor om min familjehistoria och ett antal ämnen som vi inte talade om i min ursprungsfamilj. Jag hade då av en händelse turen att stöta på familjekonstellationer. När jag upplevde metoden första gången hände något på ett djupt plan inom mig. Jag kände det som att metoden talade direkt till mitt hjärta. Jag förstod att det var det här som jag ville ägna mitt yrkesverksamma liv åt.

Idag arbetar jag som facilitator och är utbildad i Bert Hellingers metod. Jag har många års erfarenhet inom området. Jag själv har deltagit i hundratals konstellationer sedan 2006. Jag har faciliterat flera hundra klienter sedan 2015 och har skaffat mig en bred utbildning inom området.

Tack vare alla mina lärare och deras visdom har jag med tiden utvecklats och fått den erfarenhet, kompetens och kunskap som jag idag besitter.

Vägen till att arbeta med konstellationer har inte varit spikrak. Jag var tvungen att bearbeta mycket inom mig själv på många olika plan. Redan på Lärarhögskolan hade jag börjat lämna pedagogiken till förmån för specialpedagogiken, där den enskilda individen står i centrum. Sedan följde olika kurser i personlig utveckling, terapi, meditation, assisterande vid gruppterapi, utbildningar för att bättre förstå mig själv och kunna arbeta med människor.

Så tack vare min 30–årskris ledde det till att jag fann mitt kall, som idag är det jag arbetar med.

Inför varje klients konstellation känner jag mig alltid hedrad av att få ta del av en persons specifika historia. Varje konstellation är ny, varje familj är unik och det finns inte en konstellation som är den andra lik.

Jag har upplevt många positiva effekter i människors liv genom de konstellationer jag deltagit i och själv faciliterat.

Jag har bevittnat, om och om igen i hundratals konstellationer, hur de har medfört allt från glädje, avslappning, inre frid, att personer funnit sin kreativitet, sitt ”Ja” till livet, till hälsovinster. Konstellationerna hjälper oss känna att vår familjehistoria är en källa till kraft oavsett hur den än såg ut, bli den vi verkligen är och komma närmare våra bästa sidor.

När vi arbetar med oss själva, blir mer medvetna och närvarande, blir vi också mindre likgiltiga och vi stärker empati och förståelse. Jag tror att varje steg vi tar för att hjälpa oss själva att må bättre, inte bara bidrar till en förbättring av våra egna liv utan också våra familjer och i förlängningen bidrar till ett hållbart samhälle. På det viset gör vi en insats för hela vår värld och framtida generationer.

_A7A3670_crop
_A7A3739_crop

CV

  • Erfarenhet

  • Facilitator i familjekonstellationer, grupper och enskilt
   2015 – pågående

  • Organisatör och assistent av familjekonstellationer
   för Agyana Eva-Lotta Persson, 2011–2015 

  • Utbildning — urval

  • Family Constellation Training, modul 1 – 4
   Praful Saccarino, 2018

  • Fortbildning Systemiska konstellationer, Enskild terapi
   Charlotte Palmgren, 2018

  • Family Constellation and Trauma
   Svagito Liebermeister, 2017 

  • Fortbildning, Systemiska Familjekonstellationer
   Charlotte Palmgren, 2014

  • Grundutbildning, Systemiska Familjekonstellationer
   Charlotte Palmgren, 2013

  • Family Constellation and Healing the Roots
   Svagito Liebermeister, 2008

  • Övrig utbildning — urval

  • Body Types Training, Modul 1
   Agni Thalgott och Moumina Jeffs, 2018

  • Working with People, Holistic Councelling modul 1 - 6
   Turiya Hannover och Rafia Morgan, 2016 – 2017

  • Psychic Massage Training, Modul 1
   Sagarpriya de Long, 2015

  • Somatic Experiencing, Modul 1
   Diane Poole Heller, 2011

  • Diplomerad massageterapeut
   2008

  • Övrig utbildning och meriter

  • Assistent vid grupper i meditationer och personlig utveckling
   2012 – 2019

  • Ledare i meditationsteam
   2013 – 2019

  • Ledare av dansmeditationer
   2014 – 2019

  • Path of Love, Kurs i meditation och personlig utveckling
   Turiya Hannover och Rafia Morgan, 2012

  • Training for Life, Årsprogram i meditation och personlig utveckling
   2010 – 2011

  • Grundskolelärarlinjen, inriktning specialpedagogik
   Lärarhögskolan, Stockholms Universitet, 2002 – 2008 

“There is a crack in everything. That’s how the light gets in."

Leonard Cohen