FÖRETAGSKONSTELLATIONER

Företagskonstellationer

Om målet med individuell utveckling är att hitta kärleken till oss själva och vår plats i tillvaron tror jag att målet med företagande kan vara att skapa ett harmoniskt och kreativt företag med ett positivt arbetsklimat och en inriktning på en hållbar och långsiktig verksamhet. En företagskonstellation är ett fantastiskt redskap för att komma dit.

Konstellationer kan användas till att illustrera andra områden än familjedynamik. Ett område är företagskonstellationer. I en sådan konstellation är det företgsstrukturen eller organisationsstrukturen som är klient, snarare än den en enskilda individen. Detta kan ge en unik möjlighet att få ett nytt perspektiv på en situation som är svår att förstå och te sig omöjlig. Genom att ställa upp en företagskonstellation blir det möjligt att se situationen utifrån, vilket kan ge energi att se hur en nedåtgående spiral kan vändas till motsatsen: en riktning av välmående, hållbarhet, expansion och blomstring. 

Liksom i familjekonstellationen, finns tre grundläggande principer som styr konstellationen för ett företag:

  • • Ordning – alla individer inom företaget, historiska händelser och processer kommer i en tydlig rätt ordning.

  • • Balans – mellan att ge och ta emot i olika interaktioner.

  • • Tillhörighet – all personal i bolaget, alla individer har lika värde och rätt till sin plats. 

    En annan likhet med familjekonstellationen, är att det är en klient som representerar företaget. Det kan exempelvis vara en VD eller en ägare. Även andra personer i företaget är välkomna att delta som åhörare och ta del av och se processen.

    Hur går det till

Vid varje konstellation är det en grupp på minst sex deltagare som är med som representanter. Konstellationen startar som alltid med en introduktion av metoden, utrymme ges att berätta viktig fakta om företaget, dess historia samt att beskriva frågeställningen och målsättning.

Från deltagarna väljs personer som representanter för exempelvis ägare, nyckelpersoner, funktioner, kunder, leverantörer eller liknande relevanta intressenter. Jag guidar och leder konstellationen, medan klienten och åhörare sitter vid sidan och bevittnar vad som sker.

Viktigt att veta innan konstellationen

Allt som sker under konstellationen är konfidentiellt och att alla tar sitt fulla ansvar för sitt deltagande, att arbetet är inom ramen för personlig utveckling, inte traditionell terapi. Som klient, åhörare och deltagare skriver du på ett intyg att du accepterar detta innan konstellationen börjar.

Välkommen att ta kontakt för en offert. 

Img003
Nima Marefat, Grundare och delägare
DigiExam
placeholder user

I mitt professionella liv och sedan jag startade mitt företag, som har varit min passion, har jag haft utmaningar på vägen som de flesta entreprenörer har. Oftast såg jag orsaken och roten till dessa utmaningar och problem att de kom från andra externa källor än mig själv. En kollega, en partner, en kund, en konkurrent mm. Under min personliga resa kom jag i kontakt med Jennifer som med sin värme och kärlek stöttat mig på vägen. Under en biltur delade jag med henne mina tankar och utmaningar som var som störningar under den tiden. Vi kom fram till att ge dessa utrymme i ett konstellationsformat för att kunna se saker och ting från ett annat perspektiv.

Jennifer, med sin värme och kärlek, skapade sedan alla förutsättningar för att just skapa en konstellation som jag kände mig väldigt bekväm och trygg med. En miljö där man helt enkelt kan öppna sig, dela och känna sig omfamnad samtidigt. Min egen intention med konstellationen var att kunna se min egen roll i dramat. Konstellation blev djupare än så. Den gav mig en djupare förståelse och större bild än den jag först hade önskad.

Jag har redan rekommenderat Jennifer, hennes fina och otroligt viktiga arbete till många av mina nära och kära, både privat och professionellt. Detta kommer jag fortsätta sprida då jag starkt känner att alla på något sätt är i behov av att kunna komma ut från sitt eget huvud och historia för att kunna bokstavligen se saker och ting från ett annat och större perspektiv.

Jag är övertygad att i dagens samhällsklimat är det den här typen av arbete, som leder till förståelse och insikt, den verkliga lösningen på alla utmaningar och problem som vi möter. För att vi möter dem alltid inne i oss själva och inte utanför oss. Därför behöver vi också jobba med dem på egen hand istället för att se både problem och lösning utanför.

Tin-Tin Jersild, Verksamhetsansvarig,
Stiftelsen Rosendals Trädgård
placeholder user

Konstellationer är en fascinerande metod som inte kan beskrivas i ord, än minde begripas av intellektet. Det är något som behöver upplevas!

Varje gång jag ska delta i en konstellation börjar mina tankar inledningsvis att tvivla på om det verkligen kan funka. Och varje gång häpnar jag snart över hur självklart och enkelt jag genom metoden får se och reda ut svårbegripliga eller knepiga relationer. Den synliggör sådant som undermedvetet legat i vägen för att relationerna ska kunna flöda smidigt. Med hjälp av Jennifers unika förmåga att skapa en trygg och icke-dömande atmosfär har jag kunnat kika på sådant som jag själv inte kunnat förstå, eller som varit utmanande att våga titta närmare på.

Det mest fascinerande är att konstellationerna inte bara fungerar för att se, förstå och reda ut privata relationer, t ex ärvda familjemönster. Metoden är minst lika värdefull för att begripa dynamiken i relationer i jobbet. Jag är väldigt tacksam för alla de insikter jag fått som både familjemedlem, chef och företagsledare. Jag kan varmt rekommendera Jennifers arbete.

Mats Bjelkevik, VD och entreprenör
Mats%20B_300_Web

För mig är det omöjligt att berätta för någon om vad konstellationsarbetet innebär, det måste upplevas. Efter det finns det massor att prata om. Jennifer är en fantastisk facilitator.

Jonas Jansson, Företagsledare och Entreprenör
Jonas%20sq

Jag har under lång tid haft meningsskiljaktigheter med min affärspartner kring vårt gemensamma bolag. Jag hade fastnat och insåg att jag behövde hjälp med att sortera mina tankar och beslut. Jag fick av en tillfällighet kontakt med Jennifer som föreslog att vi skulle sätta upp en konstellation. Från första kontakten så kände jag mig trygg och välkommen av Jennifer. Hon hanterade och ledde hela processen väldigt professionellt och med både fullständig närvaro och mycket värme. Konstellationen var otroligt djup, givande och gav dessutom svar på mycket mer än mina initiala funderingar. Det blev en ovärderlig källa till djupa insikter kring min egen roll i bolaget, min affärspartner och relationen till andra nyckelpersoner. Jag är väldigt tacksam för allt och rekommenderar varmt Jennifer för alla (privatpersoner såväl som företag och organisationer) som behöver stöd och hjälp i sina liv/arbetsliv.

Ebba Horn, VD och grundare,
Agriton Sverige AB
Ebba%20H_300_Web

Först och främst vill jag säga att jag blev förvånad över hur mycket som kom upp under konstellationen.
Jag fick en ökad förståelse för de olika parterna (i vårt fall partners i företaget), deras inre drivkrafter och önskemål.
Det var så oerhört intressant med alla olika relationer inom företaget. Fick klarhet och förståelse för andra.
Vi var i en konfliktsituation och det var svårt att tänka klart. Konstellationen gav klarhet, förståelse och empati och jag fick framför allt en större insikt i var jag stod och vad jag ville.

Skulle rekommendera alla företag som står inför en utmaning, förändringsarbete och/eller som bara vill utvecklas.

Nathalie Aldana, VD och grundare,
Nathalie's Direct Trade AB
Nathalie%202_300_Web

Vi gjorde en organisations konstellation för Nathalie`s Direct Trade när företaget just avslutat sin första sjuårs cykel. Jag hade känt under en tid att vi har kommit så långt vi kan med befintliga förutsättningar. Men nu behövde något relativt radikalt ske för att kunna fortsätta, dvs öka omsättningen, men vad? Jag sökte klarhet i riktning och om vi överhuvudtaget ska fortsätta med verksamheten.

Konstellationen hjälpte mig att frigöra energi som varit kopplad till mina förfäder och jag fick bekräftelse på att vår affärsmodell har väldigt stabil grund. Det var viktigt. Det finns potential att förlösa i företaget. Min erfarenhet från konstellationer är att det är en kick-off på en process. Många gånger är det först efter en konstellation saker börjar hända. Det handlar även om att själv vara 100% öppen och mottaglig för olika input. Det kan vara människor som plötsligt introduceras för dig, eller som i vårt fall ett par event vi anmält oss till utan att veta exakt vad det ska ge, men vi kunde intuitivt känna att det fanns något som drog i oss dit. Organisations konstellationer är något jag varmt kan rekommendera om du vill få hjälp att se det som är "förbi" det synliga. Speciellt om du känner att företaget fastnat. Inför nästa sjuårscykel känner jag att företaget nu ändrar riktning mot bredare horisonter för att kunna växa. Konstellationen hjälpte oss att våga släppa på bromsen.

Jennifer håller ett väldigt fint och professionellt space och vi kan varmt rekommendera hennes varma hand och hjärta för er att låta er guidas genom.

“There is a crack in everything. That’s how the light gets in."

Leonard Cohen