ÖPPNA KONSTELLATIONSGRUPPER

Öppna konstellationsgrupper

I en öppen konstellationsgrupp är alla klienter, det ges möjlighet att göra någon/några kortare konstellationsuppställningar och titta på saker som pågår i någon av deltagarnas liv — här och nu, att titta närmre på något som inte flödar. I en konstellation får vi tillgång till eventuellt underliggande dynamiker som är bortom den bild som vi har — vi får tillgång till ett större perspektiv.

En öppen konstellationsgrupp är en hållande cirkel för dig att ge plats för en inre organisk process, likt ett frö som man ger goda förutsättningar att växa. Det ges möjlighet att lyssna inåt, uppleva metoden familjekonstellationer och dela om livet som pågår. Det är en stund att bara vara, utan att behöva prestera, där fokus ligger på dig själv och vad som händer i dig. Gemensamt skapar vi en näringsplats för återhämtning, läkning och expansion. Jag kommer guida i en struktur med meditation, kortare uppställningar med konstellationer och delningar. Inom denna ram låter vi gruppen fungera som en gemensam kropp, utifrån vad som kommer upp till ytan i var och en skapas gruppens innehåll.

Det är ingen förutbestämd klient till konstellationsuppställningarna utan vi följer det som händer i stunden och ser vart gruppdynamiken leder oss. Det kan uppstå teman som berör många i gruppen, eller en specifik hädelse. Vad som än kommer upp till ytan blir alla till gagn, personligt eller som medmänniska.

Kom precis där du är: trött, glad, ledsen, fylld av energi, omotiverad, aktiverad eller melankolisk. Likt en konstnärs färgpalett hör alla känslor till livet. I gruppen kan du bara luta dig tillbaka och vara med vad som än pågår.

Välkommen både till dig som är ny och till dig som har upplevt konstellationer tidigare. Varje gång är ny och unik – det finns inte ett tillfälle som är det andra likt.

Pris: 350 kr Tid: 3 timmar.

Viktigt att veta innan gruppen

Innan konstellationsarbetet börjar, skriver alla deltagare under att de är medvetna om att:

  • Allt som händer under konstellationen, som berör klienten eller övriga deltagare, är och förblir konfidentiellt.

  • Alla deltagare tar sitt fulla ansvar för sitt eget deltagande.

  • Arbetet är inom ramen för personlig utveckling, inte traditionell terapi.

AdobeStock_175849458_Web

“There is a crack in everything. That’s how the light gets in."

Leonard Cohen